Bedrijfswageninrichtingen

Zevim bedrijfswageninrichting kent een modulair systeem dat bestaat uit losse componenten. Die componenten kunnen op allerlei manieren worden samengevoegd tot één totaalinrichting. Daarbij is ons uitgangspunt, dat het systeem met één hand te bedienen moet zijn, omdat u de andere hand vaak al vol heeft met gereedschap of kleinmaterialen

Voordelen van het modulaire systeem:

  • makkelijk om te bouwen naar andere bedrijfswagens (universeel)
  • eenvoudig en seriematig te produceren.

Logisch, dat wij zeer concurrerend op de markt kunnen opereren!

Orde en overzicht

Zevim bedrijfswageninrichtingen vormen de basis voor een opgeruimde auto met oog voor detail. Voor vrijwel elk stuk gereedschap of kleinmateriaal is er een schap, kast of onderdeel beschikbaar binnen ons modulaire systeem. Zo is uw auto altijd netjes en overzichtelijk. Orde en overzicht leveren een bijdrage aan sneller en effi ciënter werken. Met als gevolg een hoger dagelijks rendement. Bovendien benutten de Zevim bedrijfswageninrichtingen de ruimte in uw auto optimaal: u kunt meer verschillende onderdelen meenemen die eenvoudig terug te vinden zijn. U bespaart ook nog eens jaarlijks veel geld door minder tijdverlies en minder gereden kilometers. En dat laatste is eveneens goed voor het milieu.

Klantspecifi ek en innovatief

Een Zevim bedrijfswageninrichting is pas volmaakt, als elke afzonderlijke gebruiker hierover tevreden is. Tevreden over de manier waarop de inrichting tot stand is gekomen èn over het eindresultaat. Wij stellen de wensen van onze klanten centraal en trachten die binnen ons standaardpakket te realiseren, eventueel aangevuld met specifi eke items. De afdeling productontwikkeling van Zevim onderzoekt voortdurend, of deze klantspecifi eke items voor een bredere gebruikersgroep gestandaardiseerd kunnen worden. Naar aanleiding van vragen uit de markt ontwikkelen we eveneens nieuwe producten. Het samenspel tussen de vraag van onze klanten en onze afdeling productontwikkeling leidt tot een continu proces van vernieuwing. Een vernieuwingsproces dat inmiddels een buitengewoon breed standaardassortiment heeft opgeleverd dat voldoet aan veel wensen uit de praktijk. Ook voor de toekomst verwachten wij een constante stroom van innovatieve producten.

Ervaring en inzicht

De mensen achter Zevim hebben meer dan 25 jaar ervaring met het inrichten van bedrijfswagens, de algemene technische productie en de technische verkoop. We weten dus waar we over praten als we u adviseren. Onze kennis en ervaring, gecombineerd met de praktijkervaring van onze klanten, garanderen een volmaakte inrichting voor iedere bedrijfsauto.

Betaalbaar en compleet

Zevim is een fl exibel bedrijf en in staat direct in te spelen op vragen uit de markt. Dat is onze kracht. De manier waarop wij werken, onder andere op het gebied van productontwikkeling, leidt tot een uitgebreid gestandaardiseerd productassortiment, geschikt voor een brede gebruikersgroep. Zo kunnen we seriematig produceren en met een zeer concurrerend systeem voor de dag komen. Zowel op basis van kwaliteit als van prijs.

Veilig en duurzaam

Aan de Zevim bedrijfswageninrichting stellen wij hoge eisen. Heel belangrijk is, dat het systeem veilig en duurzaam moet zijn. Veilig, omdat u erop moet kunnen vertrouwen, dat wat er in de laadruimte gebeurt tijdens een aanrijding geen nadelige gevolgen mag hebben voor de bestuurder en eventuele bijrijder. Duurzaam, omdat de inrichting tot in lengte van jaren gebruikt moet kunnen worden en desgewenst moet kunnen worden overgezet in de bedrijfsauto die u in de toekomst denkt aan te schaff en.

Professioneel en servicegericht

Met uw bedrijfswagen presenteert u zich bij uw (potentiële) klanten. Dan is de eerste indruk van essentieel belang. Een bedrijfswageninrichting draagt bij aan een professionele presentatie. Ook Zevim presenteert zich professioneel onder andere op internet, met documentatiemateriaal, met demonstratiebussen en op beurzen. Daar staat de inrichting centraal en tonen wij u de vele moge-lijkheden. Ook komen wij naar u toe wanneer het u uitkomt: u kunt bijvoorbeeld een demonstratieafspraak maken voor ‘s avonds, zodat u uw kostbare productietijd niet hoeft op te off eren. Inbouwen doen we zelfs op zaterdag, zodat u doordeweeks uw bedrijfsauto gewoon kunt blijven gebruiken. Kortom: wij doen ons best om met u mee te denken en het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat is onze standaardservice.

Installatie en inrichting

Zevim werkt met offi cieel aangestelde inbouwdealers. Deze zullen in principe na aanschaf de distributie en het inbouwen verzorgen van de Zevim bedrijfswageninrichting. Het installeren en inrichten wordt uitgevoerd in de werkplaats van de dealer of bij u op locatie. Deze offi cieel aangestelde inbouwdealers kunt u vinden onze website www.zevim.nl

Geen inbouwdealer in uw omgeving? Geen probleem. Zevim verzorgt dan zelf de installatie. Wij streven ernaar om overal in Nederland offi ciële Zevim inbouwdealers aan te stellen. Bovendien gaan we de locaties zodanig kiezen, dat een inbouwdealer vanuit elke plaats in Nederland binnen 20-30 minuten per auto te bereiken is. Ook hiermee maken wij het u zo gemakkelijk mogelijk.

Beste techniek